Transakcja poprzez dodanie oferty

Wybierz kategorię

Dodaj ofertę

Poczekaj na propozycję

Akceptacja propozycji

Płatność prowizji przez drugą stronę

Oplać prowizję

Wymiana danych kontaktowych

Dokonaj transakcji

OPIS KROKÓW

Wybierz kategorię

Wybierz interesującą Cię kategorię, np. Złoto – sztabki

Dodaj ofertę

Dodaj ofertę kupna lub sprzedaży metalu o interesujących Cię parametrach i lokalizacji.

Poczekaj na propozycję

Poczekaj aż inny Użytkownik zainteresowany Twoją ofertą złoży Ci propozycję.

Akceptacja propozycji

Zaakceptuj propozycję do oferty, którą chcesz zrealizować, z poziomu Panelu Użytkownika. Zostaniesz poinformowany o wysokości prowizji i cenie po prowizji. Akceptując propozycję, podaj w specjalnym formularzu dane kontaktowe, za pomocą których chcesz skontaktować się z drugą stroną transakcji.

Płatność prowizji przez drugą stronę

Poczekaj na płatność prowizji przez drugą stronę. Zgodnie z Regulaminem Portalu najpierw prowizję musi zapłacić osoba, która złożyła propozycję. Czas na opłacenie i zaksięgowanie prowizji to 48 godzin. Jeśli ma to miejsce w weekend bądź w święto, to termin płatności to koniec pierwszego dnia roboczego po dniu wolnym.

Opłać prowizję

Kiedy druga strona zapłaci prowizję, czas na Ciebie. Opłać prowizję w ciągu 48 godzin od momentu zaksięgowania prowizji od drugiej strony. Jeśli nie zapłacisz prowizji, druga strona

Wymiana danych kontaktowych

Po opłaceniu prowizji przez obie strony, następuje wymiana danych kontaktowych i udostępniona zostaje możliwość wymiany wiadomości na portalu.

Dokonaj transakcji

Dokonaj transakcji z drugą osobą. Sugerowane procedury przeprowadzenia bezpiecznej i anonimowej transakcji znajdziesz w zakładce „Jak dokonać transakcji”.