Transakcja poprzez znalezienie oferty

Wybierz kategorię

Znajdź ofertę

Złóż propozycję

Akceptacja propozycji

Opłać prowizję

Płatność prowjzi przez drugą stronę

Wymiana danych kontaktowych

Dokonaj transakcji

OPIS KROKÓW

Wybierz kategorię

Wybierz interesującą Cię kategorię, np. Złoto – sztabki

Znajdź ofertę

Wyszukaj ofertę kupna lub sprzedaży metalu o interesujących Cię parametrach i lokalizacji przy pomocy wyszukiwarki i filtrów.

Złóż propozycję

Złóż propozycję do oferty, która Cię interesuje, z poziomu orderbooka lub panelu „Szczegóły oferty”. Zostaniesz poinformowany o wysokości prowizji i cenie po prowizji. Składając propozycję, podaj w specjalnym formularzu dane kontaktowe, za pomocą których chcesz skontaktować się z drugą stroną transakcji.

Akceptacja propozycji

Zaczekaj na akceptację Twojej propozycji przez osobę, która dodała ofertę. Kiedy ta osoba zaakceptuje propozycję, zostaniecie oboje poproszeni o opłacenie prowizji.

Opłać prowizję

Zgodnie z Regulaminem Portalu najpierw prowizję musi zapłacić osoba, która złożyła propozycję. Czas na opłacenie i zaksięgowanie prowizji to 48 godzin. Jeśli ma to miejsce w weekend bądź w święto, to termin płatności to koniec pierwszego dnia roboczego po dniu wolnym.

Płatność prowizji przez drugą stronę

Poczekaj na płatność prowizji przez drugą stronę. Druga strona transakcji ma na to również 48 godzin od momentu zaksięgowania prowizji od Ciebie. Jeżeli druga strona nie zapłaci prowizji w wyznaczonym terminie, otrzymasz zwrot pełnej kwoty prowizji.

Wymiana danych kontaktowych

Po opłaceniu prowizji przez obie strony, następuje wymiana danych kontaktowych i udostępniona zostaje możliwość wymiany wiadomości na portalu.

Dokonaj transakcji

Dokonaj transakcji z drugą osobą. Sugerowane procedury przeprowadzenia bezpiecznej i anonimowej transakcji znajdziesz w zakładce „Jak dokonać transakcji”.