Giełda

Wymiana metali szlachetnych pomiędzy inwestorami indywidualnymi jest najbardziej korzystna, kiedy odbywa się w sposób rynkowy. Gdy wszyscy uczestnicy rynku widzą ceny kupna i sprzedaży proponowane przez pozostałych, ceny te kształtują się na najbardziej korzystnym poziomie dla obu stron.

Dlatego właśnie stworzyliśmy nasz Portal w formie giełdy metali szlachetnych dla inwestorów indywidualnych. Umożliwiamy dodawanie ofert kupna i sprzedaży, dzięki czemu wymiana odbywa się w dynamiczny, rynkowy sposób.