Tabela prowizji

Użytkownicy płacą prowizję dopiero, kiedy zdecydują się zrealizować między sobą transakcję wymiany Metalu. Prowizja jest płacona za wymianę danych kontaktowych pomiędzy stronami transakcji.
Prowizja ta jest zależna od kategorii Metalu i ceny, na którą umówią się Użytkownicy.
Prowizje w stosunku do ceny Metali będących przedmiotem transakcji przedstawia tabela:

Prowizja
Kategoria Kupujący Sprzedający
Złoto – Monety bulionowe 0.9% 0.9%
Złoto – Sztabki 0.9% 0.9%
Srebro – Monety bulionowe 1.6% 1.6%
Srebro – Monety premium 1.8% 1.8%
Srebro – Sztabki 1.6% 1.6%
Junk Silver 1.8% 1.8%
Monety Kolekcjonerskie 2% ale nie więcej niż 25 zł 2% ale nie więcej niż 25 zł
Platyna 1.6% 1.6%
Pallad 1.6% 1.6%