Jak dokonać anonimowego zakupu złota?

Portal SzlachetneInwestycje.pl umożliwia przeprowadzanie transakcji wymiany metali szlachetnych w całkowicie anonimowy sposób. W tym celu konieczne jest zapłacenie prowizji anonimowo oraz przeprowadzenie anonimowej wymiany metalu z inną osobą fizyczną. W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa transakcji możliwe jest również przeprowadzenie anonimowej wymiany w obecności notariusza.

1. Anonimowa płatność prowizji

Płatność prowizji w naszym Portalu standardowymi metodami elektronicznymi (przelew, karta płatnicza) jest bezpieczna z punktu widzenia anonimowości, ponieważ nie jesteśmy w żaden sposób zobowiązani prawnie do przekazywania danych osobowych Użytkowników do organów państwowych, w szczególności Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

2. Anonimowa wymiana metalu z inną osobą fizyczną

Wymiana metalu bezpośrednio z inną osobą fizyczną z definicji jest anonimowa, ponieważ w świetle polskiego prawa, w szczególności Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, osoby fizyczne biorące udział w tej transakcji nie są w żaden sposób zobowiązane by zgłaszać tę transakcję do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Stanowi to znaczącą różnicę w stosunku do transakcji z udziałem dealerów metali szlachetnych lub innych przedsiębiorstw, ponieważ w ich przypadku zgłaszane powinny być wszystkie transakcje na kwotę powyżej 15 000 euro oraz powyżej 10 000 euro w przypadku płatności gotówką.

Tak więc wymiana metalu z inną osobą fizyczną za pośrednictwem naszego Portalu jest anonimowa i zgodna z polskim prawem. My jako Operator Portalu również nie jesteśmy zobowiązani prawnie i nie zgłaszamy tych transakcji do GIIF, ponieważ my pośredniczymy w wymianie danych kontaktowych użytkowników, ale nie przyjmujemy płatności za metal. Musielibyśmy zgłaszać do GIIF transakcje wymiany danych kontaktowych, gdyby płatność od jednej strony transakcji przewyższała 15 000 euro, co jest praktycznie niemożliwe.

Należy także pamiętać, że w przypadku złota inwestycyjnego jeżeli sprzedaż następuje po upływie okresu 6 miesięcy, wówczas przychód osiągnięty z tej sprzedaży nie podlega opodatkowaniu PIT, bowiem czynność ta nie stanowi źródła przychodu dla celów tego podatku. W celu udowodnienia tego konieczne jest posiadanie dowodu zakupu metalu. Jeżeli sprzedający nie chce uwzględniać transakcji podczas rozliczenia podatku PIT (co nie jest zalecane), wystarczy np. posiadanie paragonu zakupu co w prosty sposób zwalnia nas z tego obowiązku.

Jako nabywcy nie unikniemy jednak opłaty wynikającej z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2%. Podatkiem obarczone są umowy sprzedaży rzeczy lub praw, w których przenosimy własność rzeczy lub prawa na kupującego. Warto jednak pamiętać, że pod PCC podlegają tylko umowy, których wartość przekracza 1000 zł.

Pozostaje tutaj więc jedynie kwestia jak bezpiecznie przeprowadzić anonimową wymianę metalu z inną osobą fizyczną, co może być szczególnie ważne w przypadku większych kwot transakcji.

3. Proces bezpiecznej anonimowej wymiany metalu w obecności notariusza

Najlepszym sposobem na przeprowadzenie bezpiecznej anonimowej wymiany metalu jest dokonanie tego w obecności notariusza. Jest możliwe by zrobić to w sposób całkowicie anonimowy, niezależnie od kwoty transakcji.

W tym celu konieczne jest przeprowadzenie transakcji bez aktu notarialnego, ponieważ zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, notariusze są zobowiązani by zgłaszać transakcje powyżej 15 000 euro do GIIF, jeśli te transakcje mają miejsce w zakresie czynności dokonywanych w formie aktu notarialnego.

Notariusz, u którego odbywa się wymiana metalu bez aktu notarialnego, nie jest więc „instytucją obowiązaną” w rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Nie ma więc obowiązku zgłaszania tych transakcji do GIIF, niezależnie od kwoty transakcji.

Sposobem przeprowadzenia takiej wymiany bez aktu notarialnego jest sporządzenie umowy sprzedaży Metalu pomiędzy zainteresowanymi stronami na ich prawdziwe dane, a następnie udanie się do notariusza w celu poświadczenia własnoręczności podpisu obu stron.

Przykładową umowę sprzedaży możemy pobrać tutaj.

Przed wizytą u notariusza, należy upewnić się, czy nie ma on nic przeciwko by dokonać u niego w kancelarii rozliczenia transakcji, tzn. przekazania płatności za Metal gotówką. Z reguły notariusz zgodzi się bez problemu i w przypadku większych transakcji udostępni liczarkę banknotów.

Ponadto, w kwestii pozostania anonimowym, uczestnicy takiej wymiany są chronienie tajemnicą notarialną. Choć ustawa Prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 r. zakłada, że notariusze są zwolnieni z tajemnicy notarialnej w przypadku informacji udostępnianych na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, nie dotyczy to tego konkretnego rozwiązania bez aktu notarialnego. Bowiem zgodnie z tą ustawą dotyczy to „instytucji obowiązanych”. Notariusz jest natomiast „instytucją obowiązaną”, kiedy transakcje mają miejsce w zakresie czynności dokonywanych w formie aktu notarialnego.

Zatem dzięki tym rozwiązaniom taka transakcja w ramach umowy sprzedaży z poświadczeniem własnoręczności podpisu jest w pełni anonimowa, a proces wymiany całkowicie bezpieczny.

Koszt tego rozwiązania jest zależny od wartości Metalu będącego przedmiotem umowy sprzedaży. Są one również regulowane w zakresie maksymalnych wartości przez prawo notarialne. Tak więc przykładowo usługa ta (poświadczenie dwóch podpisów) w przypadku monety o wartości 6000 zł będzie kosztowała od 20 zł do maksymalnie 38 zł + VAT, a w przypadku sztabki o wartości 20 000 zł będzie to od 50 zł do maksymalnie 102 zł + VAT. Sztabka o wartości 90 000 zł to natomiast koszt od 100 zł do maksymalnie 226 zł + VAT.